top of page

Vad är fäktning?

Många har hört talas om fäktning men alla vet inte det egentligen går till. Det är en liten men växande sport som utövas i hela landet och världen över. Att fäkta innebär att träna sin snabbhet, styrka, koordination och mentala förmågor och sporten har liknats vid schack i raketfart. Fäktning har gamla anor och härstammar från europeisk svärdskonst men har idag utvecklats till en modern och säker idrott där fair play, professionalism och ambitiöst arbete är ledstjärnor för utövare. Fäktning har varit med i OS sedan de första moderna spelen 1896.

Tre vapen, tre grenar, tre discipliner

Inom fäktning finns det tre olika vapen. De fungerar som olika grenar inom samma idrott där varje vapen har sin egna regler, sin egna utrustning och olika träffytor.

Sabel

Värja

Florett

Sabel är ett hugg-  och stötvapen och träffytan innefattar allt över midjan. Man fäktar enligt speciella regler som bestämmer vem som får poäng beroende på vilken aktion som utförs. Sabel går snabbt och styrka, explosivitet samt mental ihärdighet kännetecknar grenen. 

Värjan är ett stötvapen där hela kroppen är träffyta. Det finns inga regler som bestämmer vem som får poäng utan det gäller att träffa sin motståndare utan att själv bli träffad. Värjfäktning kännetecknas av eftertänksamhet, tålamod och taktik. 

Florett är likt värjan ett stötvapen men följer de konventionsregler som bestämmer vem som har prioritet vid poängutdelning. Träffytan är belagd till bålen och träff utanför registreras som ogiltig. Florettfäktning är en kombination av både värja och sabel där taktik, snabbhet och teknik sammanflätas.

bottom of page